Greppa logotyp

Gödsla för rätt proteinkvalitet i foderspannmål

7 mars 2019, kl. 09.30-16.00 på Hotell Högland, Nässjö

Sista dag för anmälan är den 21 februari.

Välkommen till en temadag om bra gödslingsstrategi till foderspannmål. Råd om gödsling till foderspannmål diskuteras i det konventionella jordbruket. Bör lantbrukarna gödsla fodersäd på samma sätt som brödvete för att nå en högre proteinhalt och därmed ett bättre fodervärde? Och hur påverkar gödslingen proteinkvaliteten i fodret?

Minskar behovet av inköpta proteinråvaror i foderstaten till enkelmagade djur när proteinhalten ökar? En annan fråga är om den ökade proteinhalten täcker djurens behov av aminosyror eller måste foderstaten ändå kompletteras med syntetiska aminosyror. Hur proteinförsörjer vi ekologiska grisar och fjäderfä?

Målet med kursen är att få fram en så bra gödslingsstrategi som möjligt för både konventionell och ekologisk foderodling.

Har du frågor om kursen eller om anmälan?
Kontakta Katarin Holstmark på e-post katarina.holstmark@jordbruksverket.se, 036-15 81 12 eller Lis Eriksson, lis.eriksson@jordbruksverket.se, 036-15 61 33.

Jag vill anmäla mig till kursen. När jag anmäler mig förstår jag att jag får betala för maten på plats och den kostar 110 kronor inkl. moms per person.  *
Multiple selectionPå vår webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter, http://greppa.nu/om-greppa/om-webbplatsen/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter.html.
Jag godkänner att jag hamnar på bild som Greppa Näringen får använda på webbplatsen och i utskick. Greppa Näringen får inte sprida eller sälja bilderna vidare. *