Greppa logotyp

Utvärdering stallgödselteknik i teori och praktik

Mjölby, 24 oktober 2019

1. Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd

2. Vad tyckte du om kursens olika delar?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = dålig 2 3 4 5 = mycket bra
a. Olika spridningstekniker i sal med Christer Johansson

b. Surgörande av gödselmedel med Erik Sindhöj

c. Stallgödselkalkylen med Pernilla Kvarmo

d. Besöket på Hulterstad och Bleckenstad

3. Hur fungerade transporten till och från gårdsbesöket?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = dåligt 2 3 4 5 = mycket bra
4. Var Mjölby en lämplig ort att hålla kursen i?
4. Var Mjölby en lämplig ort att hålla kursen i?5. Vad tyckte du om kurslokalen?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = dålig 2 3 4 5 = mycket bra
6. Vad tyckte du om maten/fikat?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = dålig 2 3 4 5 = mycket bra
7. Hur vill du helst få tillgång till kursmaterialet?
7. Hur vill du helst få tillgång till kursmaterialet?