Greppa logotyp

Jordbrukets vattenhushållning i ett föränderligt klimat

Konferens, 13-14 november i Norrköping.

Jordbruksverket arrangerar konferens med fokus på för mycket och för lite vatten. Vattenfrågan inom Jordbruket är aktuell med livsmedelsstrategi, torka och vattendirektiv. Konferensen är tänkt att vara en möjlig samlingspunkt för olika delar av samhället; från forskare, myndigheter, rådgivare, entreprenörer till lantbrukare. Här finns en möjlighet att diskutera vad som är på gång, vad som saknas och hur man kan gå vidare.

Läs mer i länken och anmäl dig!

Jordbrukets vattenhushållning i ett föränderligt klimat

Senast uppdaterad: 03 september 2019