Greppa logotyp

Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Varför är det så viktigt med biologisk mångfald i åkerlandskapet? Hur motiverar vi lantbrukare att göra åtgärder för biologisk mångfald och vad är egentligen ekosystemtjänster? Vilka åtgärder kan vara aktuella? Detta är några av de frågor som vi berör under kursen .

I den här kursen går vi igenom Greppa Näringens nya rådgivningsmodul 17A – Biologisk mångfald i åkerlandskapet. Eftersom rådgivningsmodulen är helt ny kommer vi också att få lyssna till rådgivare som har testat rådgivningen under våren.

När: 18 oktober kl 09.00-12.00
Var: Digitalt via Skype
Anmälan: I formuläret nedan senast 11 oktober

Program

  • Varför har vi rådgivningen Biologisk Mångfald i åkerlandkapet - Markus Hoffman, LRF
  • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hur hänger de ihop? - Petter Haldén
  • Åtgärder för biologisk mångfald på Hidinge - Håkan Wahlstedt, Hidinge
  • Krav och rekommendationer, rådgivningsunderlag och arbetsgång - Jenny Henriksson
  • Erfarenheter från testrådgivning - Jonas Ivarsson, HIR Skåne

Länk till program som pdf.PDF

Kursen riktar sig i första hand till rådgivare inom Greppa Näringen men alla som är intresserade av biologisk mångfald i åkerlandskapet är välkomna att delta.

Har du frågor?

Kontakta Petter Haldén på e-post petter.halden@jordbruksverket.se eller ring 036-15 89 17