Greppa logotyp

Introduktionskurs för nya rådgivare inom Greppa Näringen

Kursen introducerar dig i arbetet som rådgivare i Greppa Näringen. Du får en bakgrund till de viktigaste miljöfrågorna inom svenskt lantbruk. Miljötillstånd i hav, insjöar och luft och jordbrukets påverkan presenteras. Du är med och diskuterar hur det är att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen och hur du kan samarbeta med andra rådgivare. Hela kursen hålls via skype denna gång. För att bli godkänd på kursen måste du närvara vid alla tillfällena.

När?
25 oktober, kl. 9.00-12.10
9 november, kl. 9.00-12.10
11 november kl. 9.00-15.45

Du måste närvara vid alla tre tillfällena för att bli godkänd på kursen. 

Var? Skype

Sista dag för anmälan: 18 oktober via formuläret nedan

Målet är att du ska förstå hur jordbruksproduktionen påverkar miljön och vad som kan åstadkommas med hjälp av information och rådgivning.

Program

Måndag den 25 oktober

 • Miljötillstånd i hav, sjöar, ytvatten och grundvatten - Markus Hoffman
 • Jordbrukets påverkan på miljötillståndet i vatten - Markus Hoffman
 • Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn - Anna Hagerberg
 • Lantbrukets energianvändnings - Emelie Karlsson

Tisdag den 9 november

 • Rådgivningar, underlag och rådgivningsexperter och Kurser för rådgivare och lantbrukare - Pernilla Kvarmo
 • Ammoniakavgång från jordbruket och åtgärder mot fosforförluster - Johan Malgeryd
 • Motivera lantbrukarna i rådgivningen - Karin Hugosson
 • Vad har vi åstadkommit i Greppa Näringen? - Emma Hjelm

Torsdag den 11 november

 • Läckage av kemiska växtskyddsmedel - vad hittar vi i vattenmiljön? - Leif Johansson
 • Att arbeta som rådgivare i Greppa näringen - Michaela Baumgardt
 • Hur odlar vi idag och vad behöver ändras? - Gunilla Frostgård
 • Hur utfodrar vi idag och vad behöver ändras? - Linda Söderberg Gradén
 • Planering av rådgivning på gård, intorduktion, övning och genomgång - Linda Söderberg Gradén och Pernilla Kvarmo
 • Greppa Näringen framåt och vad är på gång? - Stina Olofsson

Mer detaljerat program som pdfPDF

Har du frågor?

Kontakta Pernilla Kvarmo på e-post pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se eller ring 036-15 85 11.