Greppa logotyp

Fältkurs Skåne - Biologisk mångfald i åkerlandskapet

I den här fältkursen fokuserar vi på praktiska åtgärder i fält för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i åkerlandskapet. Kursen ges som en fristående fortsättning på den modulkurs som genomfördes den 18 oktober 2021.

När: 16 juni kl 10.00-16.00

Var: Villie 481, Rydsgård (Skurup kommun)

Anmäl dig senast den 7 juni i formuläret nedan.

Fältkursen har dubbla teman, hur vi gynnar naturliga fiender till skadegörare och vilka åtgärder gynnar fältvilt. Kursen genomförs utomhus och innehåller enklare praktiska moment. Några frågor som vi kommer att beröra är:

 • Vilka är de viktigaste fienderna till skadegörare?
 • Vad kan lantbrukare göra för att gynna dem?
 • Kan blomremsor uppföröka skadegörare?
 • Vad räknas som fältvilt?
 • Hur ordnar man mat och skydd för fältvilt under hela året?
 • Hur sköter man blommande trädor och blomremsor så att de gynnar fältviltet?
 • Hur kan man använda Ekologiska Fokusarealer/miljöytor för att gynna fältvilt och naturliga fiender till skadegörare?

Vi kommer även att dela våra erfarenheter av rådgivning om biologisk mångfald i åkerlandskapet och vilket stöd du som rådgivare behöver.

Kursen riktar sig i första hand till rådgivare inom Greppa Näringen men alla rådgivare som är intresserade av biologisk mångfald i åkerlandskapet är välkomna att delta.

Program

 • 10.00-10.15 Samling med kaffe och smörgås
 • 10.15-10.30 Inledning och syfte med dagen
 • 10.30-11.00 Välkomna till Villiegården
 • 11.00-12.30 Naturliga fiender till skadegörare
 • 12.30-13.30 Lunch
 • 13.30-15.00 Fältvilt
 • 15.00-16.00 Summering och fika

Program och inbjudan som PDF. Pdf, 523 kB.

Lunch och fika

Fältkursen är kostnadsfri men du betalar själv för lunchen. Jordbruksverket bjuder på för- och eftermiddagsfika. Vi kommer att beställa kalla matlådor till alla deltagare, vill du inte att vi ordnar lunch åt dig anger du det i din anmälan. Ange även allergier eller andra önskemål. Veckan innan fältkursen får du ett detaljerat program med mer information.

Har du frågor

Kontakta Petter Haldén, tel 036-15 89 17 om du har frågor om kursen eller anmälan.