Greppa logotyp

Anmälan till grupparbete dag 2

Under rådgivarkonferensens andra dag, 27 september, kommer du att få delta i ett grupparbete med fokus på diskussioner kring de olika rådgivningarna. Välj nedan vilken grupp du vill delta i. Du väljer ett alternativ i första, andra och tredjehand. Det krävs minst fem deltagare för att gruppen ska bli av.

Sist på sidan ser du en förteckning över vilka rådgivningar som ingår i respektive grupp.

Vid frågor kontakta oss på e-post info@greppa.nu.

 

I tabellen nedan ser du vilka moduler som ingår i vilken diskussionsgrupp.

Gruppnummer

Vilka rådgivningar eller frågor ska gruppen diskutera

Rådgivningar

1

Hållbarhetsfrågor på gården i start- och uppföljningsbesök

1Aa, 1B, 10B, 10D, 40B

2

Startbesök miljövänlig hästhållning

1Ah

3

Kvävestrategi med och utan stallgödsel

11Aa, 11Ab

4

Fosforstrategi

11B

5

Kväve- och fosforstrategi grönsaker och potatis, växtskydd potatis

11C, 11D, 13D

6

Kvävestrategi på ekologiska gårdar

11E

7

Bördighet, kol i mark och minskad markpackning

12A, 12B

8

Växtskydd - hantering, vattenskyddsområde

13A, 13C

9

Integrerat växtskydd, odlingsstrategi med och utan glyfosat

13I, 13J

10

Översyn av dränering och underhåll av diken

14D, 14U

11

Våtmarker

14A, 14B

12

Grovfoderodling

15A

13

Precisionsodling och test av mineralgödselspridare

16A, 16B

14

Biologisk mångfald i åkerlandskapet

17A

15

Klimatkollen på djurgårdar och växtodlingsgårdar

20A, 20C, 20B, 20D

16

Energieffektivisering

21

17

Stallmiljö och byggplanering

30A, 30C

18

Utfodring och foderstyrning och betesstrategi (för alla djurslag)

41A, 41B, 41C, 42A, 50A,

50B

19

Administrativa frågor (t.ex. upphandlingar)