Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Introduktionskurs för nya rådgivare inom Greppa Näringen

Kursen introducerar dig i arbetet som rådgivare i Greppa Näringen. Du får en bakgrund till de viktigaste miljöfrågorna inom svenskt lantbruk. Miljötillstånd i hav, insjöar och luft och jordbrukets påverkan presenteras. Du är med och diskuterar hur det är att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen och hur hur du kan planera och lägga upp ett rådgivningstillfälle.

Målet med kursen är att du ska förstå hur jordbruksproduktionen påverkar miljön och vilka förbättringar som kan åstadkommas med hjälp av information och rådgivning.

När?
24 oktober, kl. 9.00-12.10
25 oktober, kl. 9.00-12.10
7 november kl. 9.00-15.45

Du måste närvara vid alla tre tillfällena för att bli godkänd på kursen. 

Var? Zoom

Sista dag för anmälan: 18 oktober via formuläret nedan

Program

Måndag den 24 oktober

 • Miljötillstånd i hav, sjöar, ytvatten och grundvatten - Markus Hoffman
 • Jordbrukets påverkan på miljötillståndet i vatten - Markus Hoffman
 • Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn och effekter i Sverige av den globala uppvärmningen - Anna Hagerberg
 • Lantbrukets energianvändnings - Emelie Karlsson

Tisdag den 25 oktober

 • Rådgivningar, underlag och rådgivningsexperter - Johan Malgeryd
 • Kurser för rådgivare och lantbrukare - Gunilla Frostgård
 • Ammoniakavgång från jordbruket och åtgärder mot fosforförluster - Johan Malgeryd
 • Motivera lantbrukarna i rådgivningen - Karin Hugosson
 • Vad har vi åstadkommit i Greppa Näringen? - Emma Hjelm

Måndag den 7 november

 • Läckage av kemiska växtskyddsmedel - vad hittar vi i vattenmiljön? - Leif Johansson
 • Att arbeta som rådgivare i Greppa näringen - Michaela Baumgardt
 • Hur odlar vi idag och vad behöver ändras? - Gunilla Frostgård
 • Hur utfodrar vi idag och vad behöver ändras? - Linda Söderberg Gradén
 • Planering av rådgivning på gård, introduktion, övning och genomgång - Linda Söderberg Gradén och Emma Hjelm
 • Greppa Näringen framåt och vad är på gång? - Stina Olofsson

Mer detaljerat program som pdf Pdf, 675 kB.

Har du frågor?

Kontakta Gunilla Frostgård på e-post gunilla.frostgard@jordbruksverket.se eller ring 036-15 85 11.