Greppa logotyp

Modulkurs 13A: Växtskydd, hantering i växthus

En kurs för rådgivare som vill arbeta med rådgivning till växthusodlare i syfte att minska förlusterna av växtskyddsmedel till yt- och grundvatten. Kursen tar upp växtskyddshantering i växthus beskriver bakgrunden, lagar och regler, miljöövervakningsresultat, internationellt arbete, hur läckage uppstår, tekniska lösningar samt andra åtgärder för ett minskat läckage.

När: 2022-09-22

Var: Digitalt på Zoom eller på plats hos HIR Skåne i Borgeby

Anmäl dig senast den 18 september i formuläret nedan.

Program

9:00-9:20 Introduktion– Gunilla Frostgård, Jordbruksverket

9:20-10:20 Lagar och regler, Isak Månsson, Naturvårdsverket, Tatjana Weigelt, Arbetsmiljöverket,
Magnus Sandström , Jordbruksverket

10:20-10:30 Arbetsmiljön vid sprutning i växthus, Tatjana Weigelt, Arbetsmiljöverket

10:30-10:40 Konsumentskydd och användarvillkor, Magnus Sandström , Jordbruksverket

10:45-11:30 Miljöövervakningen Mikaela Gönczi, CKB, SLU

11:35-12:00 Internationellt arbete, Mikaela Gönczi, CKB, SLU

Lunch

13:00- 14:00 Hur uppstår läckage från växthus?, Klara Löfkvist, HIR Skåne

14:00-14:45 Tekniska lösningar och hantering för minskat läckage, Klara Löfkvist, HIR Skåne

15:00-15:15 Växthustyper och konstruktioner, Jonas Möller Nielsen, HS Halland

15:15-15:45 Filmen ”Växthus – minska risken för läckage”Att tänka på inför rådgivningsbesök – innehåll, mål och resultat, uppföljning

15:45- 16:00 Greppa modulens genomförande, Gunilla Frostgård, Jordbruksverket


Har du frågor

Kontakta Sunita Hallgren på e-post sunita.hallgren@jordbruksverket.se eller ring 036-15 89 33 om du har frågor om kursen eller anmälan.