Greppa logotyp

Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Varför är det så viktigt med biologisk mångfald i åkerlandskapet? Hur motiverar vi lantbrukare att göra åtgärder för biologisk mångfald och vad är egentligen ekosystemtjänster? Vilka åtgärder kan vara aktuella? Vi kommer också att få höra rådgivare och lantbrukare berätta om deras erfarenhet av rådgivningen.

I den här kursen går vi igenom Greppa Näringens rådgivningsmodul 17A – Biologisk mångfald i åkerlandskapet. Kursen riktar sig i första hand till rådgivare inom Greppa Näringen men alla som är intresserade av biologisk mångfald i åkerlandskapet är välkomna att delta.

När: 20 oktober kl 09.00-12.00
Var: Digitalt via Skype
Anmälan: I formuläret nedan senast 17 oktober

Program

  • Varför har vi rådgivningen Biologisk Mångfald i åkerlandkapet - Markus Hoffman, LRF
  • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hur hänger de ihop? - Petter Haldén, Jordbruksverket
  • Krav och rekommendationer, rådgivningsunderlag och arbetsgång - Jenny Henriksson, Jordbruksverket
  • Erfarenheter av rådgivning 17A - Ebba Hellstrand, HS konsult och lantbrukare
  • Länsstyrelse om upphandling krav på rådgivare etc - ÅSa Flodin, länsstyrelsen Västra Götaland
  • Vad motiverar lantbrukare att göra åtgärder för biologisk mångfald? - Mattias Hammarstedt, HIR Skåne

Detaljerat program som pdf. Pdf, 256 kB.

Har du frågor?

Kontakta Petter Haldén på e-post petter.halden@jordbruksverket.se eller ring 036-15 89 17