Greppa logotyp

Jordbruket och klimatet - grundkurs

Ta tillfället att lyssna på några av Sveriges främsta forskare inom området jordbruk och klimat! Kursen kommer att genomföras som en distanskurs med digitala föreläsningar vid tre tillfällen.: den 8, 15 och 16 november.

När: 8, 15 och 16 november.

Var: digitalt via Zoom

Anmäl dig senast den 6 november i formuläret nedan.

Program

Tisdag 8 november

08:45 Välkommen, Greppa Näringen

09:00 Introduktion till jordbrukets klimatpåverkan, Maria Berglund

09:45 Paus

10:10 Räkna klimatavtryck, Maria Berglund

11:10 Paus

11:15 Klimatsmart utfodring, Christel Cederberg

12:00 Lunch

13:00 Metanproduktion från djurens fodersmätning, Rebecca Danielsson

14:00 Paus

14:15 Växthusgas- och ammoniakförluster från stallsystem för olika djurslag, Knut-Håkan Jeppsson

15:00 Avslut dag 1

Tisdag 15 november

08:30 Välkommen, Greppa Näringen

08:40 Energieffektivisering, Emelie Karlsson

09:30 Paus

10:00 Lustgas från marken, Maria Ernfors

11:00 Paus

11:15 Biogas, Karin Ahlberg Eliasson

12:00 Lunch

13:00 Odlingssystemets effekt på kolinlagring i mark, Thomas Kätterer

14:00 Paus

14:15 Odlingssystemets effekt på kolinlagring i mark, Thomas Kätterer

14:45 Avslutning dag 2

Onsdag 16 november

8:20 Välkommen, Greppa Näringen

8:30 Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige, Christel Cederberg

9:30 Paus

10:00 Klimatförändringarna - utsikterna till 2050, Markku Rummukainen

11:00 Paus

11:15 Växthusgasförluster vid lagring och spridning av stallgödsel och klimatsmart gödselhantering, Kristina Mjöfors

12:00 Avslutning dag 3


Har du frågor

Kontakta Tellie Karlsson på e-post tellie.karlsson@jordbruksverket.se eller ring 036-15 81 01 om du har frågor om kursen eller anmälan.