Greppa logotyp

Modulkurs Klimatkollen

Klimatkollen - modulkurs är obligatorisk för att bli godkänd klimatrådgivare. Första steget är grundkursen ”Jordbruket och klimatet”. Andra steget är Klimatkollen - modulkursen. Den syftar till att ge dig som rådgivare bra verktyg och förslag på klimatsmarta åtgärder och hur du kan väcka intresse när du möter lantbrukare ute på rådgivning. Vi lyfter också blicken lite för att sätta vårt arbete med klimatrådgivning i Greppa Näringen i sitt sammanhang.

När: 30 november 9.00-15.00

Var: Zoom

Anmäl dig senast den 27 november i formuläret nedan.

Klimatpolitik och potential att minska utsläpp av klimatgaser i jordbruket, Per Bodin, Jordbruksverket

Möjliga klimatåtgärder på gårdsnivå, Maria Berglund, Hushållningssällskapet

Introduktion till klimatberäkningar i VERA, Maria Berglund, Hushållningssällskapet

Erfarenheter från klimatkollen i praktiken, Carin Clason, Rådgivningsexpert

Rådgivningsbrev och modulunderlag, Maria Stenberg, Jordbruksverket

Gruppdiskussion och frågestund, Carin Clason, Rådgivningsexpert

Detaljerat program som pdf Pdf, 221 kB.

Har du frågor

Kontakta Tellie Karlsson på e-post tellie.karlsson@jordbruksverket.se eller ring 036-15 81 01 om du har frågor om kursen eller anmälan.