Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Greppa Näringens Introduktionskurs 2023

Syftet med kursen är att ge introducera nya rådgivare i Greppa Näringen. Varför behövs rådgivningen? Vilken effekt resulterar den i? Hur arbetar Greppa Näringen. Vår förhoppning är att du efter kursen är inspirerad, trygg och känner dig som en del av Greppa Näringen.

När och Var: 13:00 - 16.30 24 oktober digitalt och 8-9 november på Frimurarhotellet i Linköping. Vi startar onsdag kl 13:00 och kör fram till 17. På torsdag startar vi kl 8:00 kör till 12.00. Du måste delta på hela kursen för att bli godkänd rådgivare inom Greppa Näringen.

Anmäl dig senast den 9 oktober i formuläret nedan.

Du har möjlighet att äta lunch på Frimurarhotellet i Linköping före och efter kursen till en kostnad av 255 kr per tillfälle. Vi arrangerar också en middag på kvällen den 8 november till en kostnad av 288 kr. Anmälan till lunch och middag görs i nedanstående formulär. Betalning sker direkt till hotellt på plats. Övernattning i Linköping bokar du själv.

Program

Tisdag 24 oktober

Introduktion och presentation av Greppa Näringen och jordbrukets påverkan på miljö och klimat
Introduktion till områdena

  • Växtnäring
  • Markbördighet
  • Växtskydd
  • Biologisk mångfald
  • Klimat
  • Energi
  • Vattenhushålling

Introduktion till Hållbarhetsanalysen och hemuppgift 

Onsdag 8 november

Introduktion och presentation
Rådgivningar, underlag och rådgivningsexperter
Planering av rådgivning på gård, introduktion och övning
Redovisning av övningen
Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen
Kompetensutveckling för rådgivare 

Torsdag 9 november

Utmaningar och möjligheter inom växtodling
Utmaningar och möjligheter inom husdjur
Gruppdiskussion om utmaningar
Motivera lantbrukarna i rådgivningen
Nytta och nöjdhet med Greppa Näringen
Greppa Näringen framåt och vad är på gång


Har du frågor

Kontakta Dan-Axel Danielsson på dan-axel.danielsson@jordbruksverket.se eller Gunilla Frostgård på gunilla.frostgard@jordbruksverket.se om du har frågor om kursen eller anmälan.