Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Deltagande i ett 14A-besök

Vi på Greppa Näringen på Jordbruksverket vill undersöka om det finns ett intresse att göra ett gemensamt besök om 14A våtmarksplanering tillsammans med en erfaren våtmarksrådgivare.

Det behövs fler rådgivare inom Greppa Näringen som gör våtmarksrådgivning. Därför riktar sig denna förfrågan i första hand till nya rådgivare som precis börjat eller vill börja med våtmarksrådgivning. Vårt syfte är att detta ska fungera som stöttning för nya våtmarksrådgivare.

Vi börjar först med ett webbinarium under oktober där vi förbereder oss inför besöket. Vi går igenom det material som finns att tillgå på Greppa Näringen och går igenom vad man bör titta på ute i fält.

Någon gång under vecka 46-47 kommer det att bli en fältträff. Var fältträffen sker kommer att bestämmas så snart vi fått in intresseanmälningarna. Det kan också bli så att vi har två parallella fältträffar på olika orter i landet.

Efter fältträffen kommer vi följa upp med ett avslutande webbinarium för efterarbete.

Anmäl dig genom att svara på frågeformuläret nedan. Senast 25:e september vill vi har svar. Anmäl dig snarast då antalet platser är begränsade.

  1. Webbinarie inför fältbesök (oktober) – Förberedelser inför besök
  2. Fältbesök (vecka 46-47)
  3. Webbinarie (vecka 48-49): EfterarbeteHar du frågor

Kontakta Emelie Andersson på emelie.andersson@jordbruksverket.se eller ring 073 – 401 52 98 om du har frågor om kursen eller anmälan.