Greppa logotyp

Klimatkollen modulkurs, 20A och 20B

29 september 2021
Kl. 9.00-15.00
Kursen genomförs digitalt via Skype

Här kan du ladda ner kursprogrammetPDF 

Klimatkollen - modulkurs är obligatorisk för att bli godkänd klimatrådgivare. Första steget är grundkursen ”Jordbruket och klimatet”. Andra steget är Klimatkollen - modulkursen. Den syftar till att ge dig som rådgivare bra verktyg och förslag på klimatsmarta åtgärder och hur du kan väcka intresse när du möter lantbrukare ute på rådgivning. Vi lyfter också blicken lite för att sätta vårt arbete med klimatrådgivning i Greppa Näringen i sitt sammanhang.

  • Klimat politik och potential att minska utsläpp av klimatgaser i jordbruket - Per Bodin, Jordbruksverket
  • Möjliga klimatåtgärder på gårdsnivå - Maria Berglund Hushållningssällskapet
  • Introduktion till klimatberäkningarna i VERA - Maria Berglund Hushållningssällskapet
  • Erfarenheter från klimatkollen i praktiken - Carin Clason, Rådgivningsexpert
  • Rådgivningsbrev och modulunderlag - Mia Davidsson, Länsstyrelsen i Skåne

Sista dag för anmälan är den 24 september 2021.

Har du frågor om kursen eller om anmälan?
Kontakta Lis Eriksson på e-post lis.eriksson@jordbruksverket.se eller ring 036-15 61 33.


Godkännande av hantering av personuppgifter * (obligatorisk)
Godkännande av hantering av personuppgifter