Greppa logotyp

Utvärdering ERFA-kurs grovfoder - odling och utfodring av idisslare

Alvesta, 26 November 2019

För att kunna förbättra kursen vill vi gärna att du svarar på frågorna i denna enkät! Dina svar är anonyma.

1. Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd

2. Vad tyckte du om kursens olika delar?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd Deltog ej
Maria Åkerlind: Nedslag i foderanalysen

Rolf Spörndly: Grovfoderförluster

Maria Berglund: Klimatsmart grovfoder? Mjölk på gräs och biprodukter

Carin Clason och Torbjörn Henningsson: Gruppdiskussioner

Torbjörn Henningsson: Vallfröblandningar

Pernilla Kvarmo och Torbjörn Henningsson: Gödsling till vall

Frans Johnson: Bevattning vall och bete

Maria Åkerlind: Mineraler – en sammanställning av ca 50 000 analyser

Birgitta Johansson: Proteinkvalitet i vallfoder

3. Vad tyckte du om att kursen hölls i Alvesta?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd

4. Vad tyckte du om mat och fika?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd
5. Vad tyckte du om att få en länk till materialet och själv skriva ut det du behövde?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd


Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten!