Greppa logotyp

Kurs Vera energikollen

Distans

För dig som vill veta mer om att göra energikartläggning med hjälp av Vera finns kursen Vera energikollen. Kursen består av tre delar och utgör även ett av stegen för att bli godkänd energirådgivare. Du behöver inte några förkunskaper i VERA för att genomföra kursen.

Har du frågor om kursen eller om anmälan?
Kontakta Vera-supporten antingen per e-post eller per telefon 036-156480.

Jag vill anmäla mig till kursen.  * (obligatorisk)
Jag vill anmäla mig till kursen.På vår webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter, http://greppa.nu/om-greppa/om-webbplatsen/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter.html.