Greppa logotyp

Vilka kurser och vilket underlagsmaterial behöver du?

Vi vill gärna veta vilka kurser vi ska erbjuda under 2020. Vi passar också på att fråga om vilket underlagsmaterial du saknar i din Grepparådgivning. Svara så konkret som möjligt och ange vilka rådgivningar du tänker på om du skriver fritextsvar.

Utöver förslagen kommer vi också ge kurser om nya rådgivningar eller om andra aktuella saker. Vi kommer antagligen erbjuda runt 20 tillfällen, antingen via skype eller som fysiska träffar. Inbjudningar till kurser hittar du i denna länk eller i Rådgivarnytt. Under 2019 erbjöd vi hälften av tillfällena via skype för att så många som möjligt ska kunna delta. Dokumentation av redan genomförda kurser hittar du i denna länk.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.