Greppa logotyp

Utvärdering av grundkurs Jordbruket och klimatet

30 september, 1 oktober och 8 oktober via Skype

1. Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd
2. Vad tyckte du om kursens olika delar den första dagen? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd
Maria Berglund: Introduktion till jordbrukets klimatpåverkan

Maria Berglund: Räkna klimatavtryck

Rebecca Danielsson: Metanproduktion från djurens fodersmätning

Christel Cederberg: Klimatsmart utfodring

Knut-Håkan Jeppsson: Växthusgas- och ammoniakförluster från stallsystem för olika djurslag
3. Vad tyckte du om kursens olika delar den andra dagen * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd
Maria Emfors: Lustgas från marken

Emelie Karlsson: Energieffektivisering

Markku Rummukainen: Klimatförändringarna - utsikterna till 2050

Thomas Kätterer: Odlingssystemets effekt på kolinlagring i mark
4. Vad tyckte du om kursens olika delar den tredje dagen * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd
Christel Cederberg: Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Maria Åkerlind: Klimatberäkningar i NorFor

Lena Rodhe: Växthusgasförluster vid lagring och spridning av stallgödsel och klimatsmart gödselhantering