Greppa logotyp

Utvärdering av webbinarium Fosforförluster från rasthagar för höns

Skype, 24 september

Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd
Vad anser du om innehållet i kursen? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket dåligt 2 3 4 5 = mycket bra

Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen på kursen? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket missnöjd = 1 2 3 4 Mycket nöjd = 5
Kursformen, dvs webbinarium via Skype

Teknik och ljud

Val av tidpunkt

Omfattning, 2 timmar