Greppa logotyp

Utvärdering av Klimatkollen -modulkurs 20A och 20B

1. Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd
2. Vad tyckte du om kursens olika delar? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd
Klimat politik och potential att minska utsläpp av klimatgaser i jordbruket - Per Bodin

Möjliga klimatåtgärder på gårdsnivå - Maria Berglund

Erfarenheter från klimatkollen i praktiken - Carin Clason

Introduktion till klimatberäkningarna i VERA - Maria Berglund

Ekonomi i olika klimatåtgärder - Carin Clason

Rådgivningsbrev och modulunderlag - Mia Davidsson