Greppa logotyp

Kurs Startbesök miljövänlig hästhållning

Kursen genomförs via Skype den 10 februari klockan 9.00-12.10

Den här kursen vänder sig till dig som är rådgivare och ska göra den nya rådgivningen startbesök miljövänlig hästhållning. Under kursen går vi igenom rådgivningens innehåll och underlag, arbetsgång ute på gård och ger en bakgrund till varför rådgivningen behövs. Vi går också igenom vilka förslag på åtgärder som kan vara aktuella på en hästgård.

På hästgårdar kan fosforförlusterna stå för en betydande del av näringsförlusterna. Därför är det viktigt att fundera runt vilka åtgärder som behövs på gården.

Under kursen ger Helena Aronsson, SLU, dig en bakgrund till övergödningsfrågan när det gäller hästar, Emma Johansson, HS Kalmar Kronoberg Blekinge, berättar hur rådgivningen går till, Carin Barrsäter, miljökonsult, berättar om vilka åtgärder som Julmyra Horse Centre har gjort för att minska näringsförlusterna och Michaela Baumgardt, HIR Skåne och rådgivningsexpert för växtnäringsbalanser, berättar om vad man ska tänka på när man räknar på stallgödsel från hästar i Vera.

Titta på kursprogrammet som pdf-fil härPDF

Besvara formuläret nedan för att anmäla dig till kursen.

När? 10 februari 2021, kl. 9.00-12.10

Var? Via skype

Sista dag för anmälan? 8 februari

Har du frågor kontakta: Pernilla Kvarmo, 036-15 85 11, pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.