Greppa logotyp

Upphandling av hästrådgivningen

Denna korta enkät vänder sig till dig som är samordnare för Greppa Näringen på länsstyrelsen. Vi behöver få reda på var och hur många län som kan erbjuda rådgivningen startbesök miljövänlig hästhållning under våren 2021.

Svara på enkäten senast den 23 mars, så får vi en bra bild inför marknadsföringen av rådgivningen.

Tack för hjälpen!

Har du frågor om enkäten eller rådgivningen
kontakta Pernilla Kvarmo eller ring 036-15 85 11.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.