Greppa logotyp

Minska ammoniakförlusterna - åtgärder i teori och praktik

Greppa Näringen har under de senaste två åren satsat extra på rådgivning för att minska ammoniakförlusterna. Vi har bland annat arbetat med att ta fram underlagsmaterial och ordna rådgivarkurser, främst inom utfodring men också om åtgärder i stallar och vid lagring och spridning av gödsel. Med en optimal foderstat går det att minska överutfodringen av protein och förbättra foderutnyttjandet, vilket både ger bättre ekonomi i produktionen och mindre kväve kvar i gödseln som kan avgå som ammoniak.

I mars 2019 beslutade regeringen om ett nationellt luftvårdsprogram där det framgår att ammoniakutsläppen behöver minska för att Sverige ska klara de nationella utsläppsnivåerna i EU:s takdirektiv. Samtidigt ställer industriutsläppsdirektivet (IED) skarpa krav på ammoniakutsläpp på gårdsnivå för större gris- och fjäderfäproducenter. Jordbruksverket fick i regleringsbrevet inför 2020 i uppdrag att uppmärksamma jordbrukare på möjligheten att söka ersättning i landsbygdsprogrammet för åtgärder som minskar utsläppen av ammoniak. Greppa Näringen fick också mer pengar för att arbeta med ammoniak.

Under dagen berättar vi om vilka material vi tagit fram inom Greppa Näringen. Vi har också bjudit in experter från Naturvårdsverket, Jordbruksverket, SLU, RISE och LRF samt rådgivare och lantbrukare som berättar om hur mycket vi behöver minska utsläppen och olika åtgärder i teori och praktik.

Välkommen till ett digitalt seminarium den 26 maj kl 10.00 till 15.00

Du anmäler dig i formuläret nedan.

Sista dag för anmälan är den 24 maj.

Program

  • Det internationella luftvårdsarbetet - så påverkar det Sverige - Anna Engleryd, Naturvårdsverket
  • IED och skärpta krav på gårdsnivå - Johannes Eskilsson, Jordbruksverket och
    Markus Hoffmann, LRF
  • Ammoniaksatsning i Greppa Näringen - Caroline Sandberg
  • Hur sänker vi proteinutfodringen i praktiken? - Linda Gradén, Rådgivarna i Sjuhärad
  • Åtgärder i stallar - Knut-Håkan Jeppsson, SLU
  • Viktigaste åtgärderna vid om och nybyggnation - Helena Olsson-Hägg, Agrotektbyrån
  • Åtgärder vid lagring och spridning - Lena Rodhe, RISE
  • Åtgärder i praktiken på mjölkgård - Sofia Kämpe, Torpet lantbruk

Här kan du ladda ner programmetPDF

Har du frågor om kursen eller om anmälan?
Kontakta Caroline Sandberg på e-post caroline.sandberg@jordbruksverket.se eller ring 036-15 60 32.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.