Greppa logotyp

Utvärdering av kursen Tolkning av växtnäringsbalans

Kursen genomfördes den 14 april via Skype kl 13.00 -16.00

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.