Greppa logotyp

Kolinlagring - om alvens påverkan och risken för kväveförluster

Under webbinariet får du höra Thomas Kätterer berätta om hur alven påverkar kolinlagringen samt Sara Hallin förklara mekanismerna mellan kolinlagring, kväveförluster och klimatgasutsläpp.

Webbinarium den 15 september kl 09.00 till 10.15

Hur påverkar alven kolinlagringen? - Thomas Kätterer, SLU
Hur kan kolinlagringen skilja så stort i de långliggande bördighetsförsöken på Lönnstorp och Lanna när förutsättningarna på många sätt är lika? En del av svaret står alven och rotdjupet för. Thomas Kätterer har tittat närmre på faktorerna.

Ökar kväveförlusterna med ökad kolinlagring? - Sara Hallin, SLU
Kolinlagring kan öka bördigheten och biodiversiteten i marken, men kan ge konsekvenser när det gäller kväveförluster. Framför allt finns risk för ökad denitrifikation som orsaker emission av lustgas när kolinlagringen ökar i marken. Sara Hallin förklarar mekanismerna mellan kolinlagring, kväveförluster och klimatgasutsläpp.

Diskussion och frågestund

Anmäl dig senast 9 september via formuläret nedan.
Du kommer inte att få ett mail som bekräftar din anmälan. Vi återkommer med mer info och länk någon dag före kursen.

Har du frågor om kursen eller om anmälan?
Kontakta Emma Hjelm på e-post emma.hjelm@jordbruksverket.se eller ring 036-15 84 21.


Godkännande av inspelning * (obligatorisk)
Godkännande av inspelning

Godkännande av hantering av personuppgifter * (obligatorisk)
Godkännande av hantering av personuppgifter