Greppa logotyp

Utvärdering av webbinarium "Vad händer i hjärnan när man lär sig något nytt?"

21 augusti 2021, 9.00 - 10.30

1. Hur nöjd är du med webbinariet totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = mycket nöjd

2. Vad tyckte du om webbinariets olika delar?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = mycket nöjd
Föreläsning

Diskussioner i smågrupper

3. Vad tyckte du om Zoom som mötesverktyg?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = mycket nöjd