Greppa logotyp

Utvärdering av kursen

Greppa Näringens våtmarksrådgivning - utförande

8 september 2021

1. Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
2. Vad tyckte du om de olika delarna av kursen?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Våtmarkers multifunktionalitet – Tomas Johansson

Rådgivningens upplägg del 1 – Tuve Lundström

Utformning och anläggning av våtmarker – Morgan Johansson

Rådgivningens upplägg del 2 - Tuve Lundström

Nyheter och info om miljöersättningar – Emma Svensson