Greppa logotyp

Enkät till länsstyrelsesamordnare i Greppa Näringen

Vi önskar att ni svarar på nedanstående enkät kring planerad upphandling av vissa av Greppa Näringens moduler. Även dina uppskattningar över antal rådgivningar som kommer genomföras i ditt län är värdefull information för oss.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.