Greppa logotyp

Enkät till länsstyrelsesamordnare i Greppa Näringen

Vi önskar att ni svarar på nedanstående enkät kring planerad upphandling av vissa av Greppa Näringens moduler. Även dina uppskattningar över antal rådgivningar som kommer genomföras i ditt län är värdefull information för oss.

1. Vilket län upphandlar du rådgivningsmoduler i? (upphandlar du rådgivning i flera län, så gör enkäten en gång för varje län) obligatorisk * (obligatorisk)
1. Vilket län upphandlar du rådgivningsmoduler i? (upphandlar du rådgivning i flera län, så gör enkäten en gång för varje län) obligatorisk

2. Har din länsstyrelse upphandlat eller håller på att upphandla följande moduler i aktuellt län?
a. Startrådgivning häst, 1Ah


b. Växtskydd hantering, 13A


c. Odlingsstrategi med och utan glyfosat, 13J


d. Biologisk mångfald i åkerlandskapet, 17A


e. Mullhalt och bördighet, 12B


f. Klimatkollen växtodlingsgårdar, 20A


g. Klimatkollen djurgårdar, 20B


h. Klimatkollen upprepning växtodlingsgård, 20C


i. Klimatkollen upprepning djurgården, 20D4a. Kommer du göra någon kompletterande upphandling av ovanstående rådgivningar? * (obligatorisk)
4a. Kommer du göra någon kompletterande upphandling av ovanstående rådgivningar?
Ange modulnummer och tidsperiod i fritext.
5. Hur många moduler uppskattar du kommer att genomföras i aktuellt län mellan 1 september 2021 till och med 30 juni 2022?
a. Startrådgivning häst, 1Ah
b. Växtskydd hantering i växthus, 13A
c. Odlingsstrategi med och utan glyfosat, 13J
d. Biologisk mångfald i åkerlandskapet, 17A
e. Mullhalt och bördighet, 12B
f. Klimatkollen växtodlingsgårdar, 20A
h. Klimatkollen upprepning växtodlingsgård, 20C
i. Klimatkollen upprepning djurgården, 20D
Tack för att du svarade på enkäten! /Stina Olofsson