Greppa logotyp

Utvärdering: Kolinlagring - om alvens påverkan och risken för kväveförluster

15 september 2021

Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om kursens olika delar? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Inledning

Hur påverkar alven kolinlagringen? - Thomas Kätterer

Ökar kväveförlusterna med ökad kolinlagring? - Sara Hallin

Frågor och avslutning

Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen på kursen? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Teknik och ljud

Tidpunkt