Greppa logotyp

Utvärdering av webbinarium

"Vad kan vi lära från distanspedagogikens utveckling?"

30 september 2021, 9.00 - 10.00

1. Hur nöjd är du med webbinariet totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = mycket nöjd

2. Vad tyckte du om webbinariets olika delar?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = mycket nöjd
Föreläsning

Diskussioner i smågrupper

3. I vilken omfattning känner du att du har fått nya insikter runt hur teknik och pedagogik samspelar?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = I liten omfattning 2 3 4 5 6 = I stor omfattning

4. I vilken omfattning känner du att föreläsningen kommer att vara till nytta för dig när du planerar att använda dig av digitala verktyg i rådgivningen i framtiden?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = I liten omfattning 2 3 4 5 6 = I stor omfattning

5. Vad tyckte du om Zoom som mötesverktyg?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = mycket nöjd