Greppa logotyp

Utvärdering av

genomgång av appen "Hur mår min jord?"

15 oktober 9.00 - 13.00, Skype

Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om kursens olika delar? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Inledning och översikt över vilka verktyg du kan använda i rådgivningen minskad markpackning - Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen, och Johan Gottfridsson, HS Konsult

Bakgrund till och genomgång av appen "Hur mår min jord?" - Anna Bjuréus, Jordbruksverket

Vad tyckte du om teknik, ljud och val av tidpunkt? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Teknik och ljud

Tidpunkt