Greppa logotyp

Utvärdering av kursen

Biologisk mångfald i åkerlandskapet

18 oktober 09.00 - 12.00

Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om kursens olika delar? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Varför har vi rådgivningen Biologisk Mångfald i åkerlandskapet - Markus Hoffman, LRF

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hur hänger de ihop? - Petter Haldén

Åtgärder för biologisk mångfald på Hidinge - Håkan Wahlstedt, Hidinge

Krav och rekommendationer, rådgivningsunderlag och arbetsgång - Jenny Henriksson

Erfarenheter från testrådgivning - Jonas Ivarsson, HIR Skåne

Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen på kursen? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Teknik och ljud

Tidpunkt