Greppa logotyp

Utvärdering - Kvävestrategier på ekologiska gårdar

Den 23 november 2021, klockan 09.00-12.00

Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om kursens olika delar? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Kvävestrategier och växtföljder vid lågt spannmålspris - Per Ståhl

Räkna i gödselkalkylen och undvik markpackning - Pernilla Kvarmo

Organiska gödselmedel för bästa kväveeffektivitet - Sofia Delin

Inte bara kväve i – vad finns i mark och organiska gödselmedel och vad behöver grödorna? - Karin Hamnér

Gårdsexempel ekologiska kvävestrategier - Madeleine Wiström

Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen på kursen? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Teknik och ljud

Tidpunkt