Greppa logotyp

Vilka kurser i Greppa Näringens regi vill du gå under 2022?

I syfte att skapa ett relevant, intressant och spännande kursprogram för nästa år samlar vi in synpunkter och ber om svar på några frågor.

Frågorna omfattar inte alla ämnesområden, några kurser är redan inbokade och vissa kurser som normalt ges varje år kommer att löpa som vanligt. Exempelvis introduktionskursen för nya rådgivare, Vera grundkurs med flera.

De kurser vi redan har planerat hittar du i kalendern under Kurser.

De frågor som är märkta med en stjärna är obligatoriska och viktiga för att vi ska kunna utvärdera svaren på bästa sätt.

Svara på enkäten senast den 15 januari.

Vilken typ av rådgivning arbetar du mest med? * (obligatorisk)
Klicka i det mest relevanta området.
Vilken typ av rådgivning arbetar du mest med?Vilket län arbetar du mest i? * (obligatorisk)
Vilket län arbetar du mest i?


3. Hur många kurser har du gått under 2021? * (obligatorisk)
Klicka i ditt svar.
3. Hur många kurser har du gått under 2021?

Vill du gå kurser under 2022 i Greppa Näringens regi?* * (obligatorisk)
Klicka i ditt svar.
Vill du gå kurser under 2022 i Greppa Näringens regi?*


Tycker du att Greppa ska arrangera temaseminarier i olika ämnen eller föredrar du kurser som förbereder för rådgivning i speciella moduler?
Klicka i ditt svar
Tycker du att Greppa ska arrangera temaseminarier i olika ämnen eller föredrar du kurser som förbereder för rådgivning i speciella moduler?


I vilket format föredrar du att kursen hålls? * (obligatorisk)
Klicka i ett eller flera alternativ
I vilket format föredrar du att kursen hålls?

När på året passar det dig bäst att delta i en kurs?
Klicka i ett eller flera alternativ
När på året passar det dig bäst att delta i en kurs?

Hur gärna vill du gå följande kurser inom odling, markvård och minskade växtnäringsförluster?
Klicka i ditt val (1=inte alls intresserad, 5=mycket intresserad)
Klicka i ditt val (1=inte alls intresserad, 5=mycket intresserad)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = inte alls intresserad 2 3 4 5 = mycket intressant
Aktuellt inom precisionsodling

Mullhalt och bördighet

Minskad markpackning, eventuellt del i fält

Seminarium om jordhälsa

Kurs om grovfoderodling, eventuellt i fält

Fosforstrategi, modulkurs

Åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark, eventuellt studieresa

Integrerat växtskydd

Mellangrödor/fånggrödor

Odlingssystem med och utan glyfosat, modulkurs

Stallgödselhantering/spridning

Ange på en skala 1-5 hur gärna du vill komma på följande kurser om klimat och energi
Klicka i ditt val (1=inte alls intesserad, 5=mycket intresserad)
Klicka i ditt val (1=inte alls intesserad, 5=mycket intresserad)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = inte alls intresserad 2 3 4 5 = mycket intressant
Klimatkollen grundkurs

Grundläggande kurs Energikollen

Investeringar i energieffektiv teknik i djurstallar

Fördjupningskurs kring jordbrukets utsläpp

Grunderna kring biogasproduktion och rötrester

Jordbrukets produkter ur ett livscykelperspektiv

Hur gärna vill du gå följande kurser inom ekologisk odling?
Klicka i ditt val (1=inte alls intresserad, 5=mycket intresserad)
Klicka i ditt val (1=inte alls intresserad, 5=mycket intresserad)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1= inte alls intresserad 2 3 4 5 = mycket intressant
Mekanisk ogräsbekämpning

Mobil gröngödsling

Hur kan fosforbehovet inom ekoodlingen tillfredsställas?

Ekologisk potatisodling

Hur gärna vill du gå följande husdjursrelaterade kurser?
Klicka i ditt val (1=inte alls intresserad, 5=mycket intresserad)
Klicka i ditt val (1=inte alls intresserad, 5=mycket intresserad)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = inte alls intresserad 2 3 4 5 = mycket intressant
Startbesök hästhållning

Kurs i lammproduktion

Utfodringskurs

Kurs om stallbyggnation

Hur gärna vill du gå följande kurser inom Vattenhushållning?
Klicka i ditt val (1=inte alls intresserad, 5=mycket intresserad)
Klicka i ditt val (1=inte alls intresserad, 5=mycket intresserad)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = inte alls intresserad 2 3 4 5 = mycket intresserad
Grundläggande kurs i vattenhushållning

Underhåll av diken

Påbyggnadskurs dränering

Påbyggnadskurs bevattning

Hur gärna vill du gå följande kurser inom biologisk mångfald
Klicka i ditt val (1=inte alls intresserad, 5=mycket intresserad)
Klicka i ditt val (1=inte alls intresserad, 5=mycket intresserad)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = inte alls intresserad 2 3 4 5 = mycket intresserad
Grundkurs, modul 17A

Fortbildningskurs med fokus på åtgärder

Fältkurs

Övriga kommentarer:Tack för att du tagit dig tid att svara!
Vi hoppas få se dig på någon av våra kurser kommande år.