Greppa logotyp

Utvärdering av "Så funger Klimatklivet - för rådgivare"

3 februari 2022 kl. 13.00 - 14.00

Hur nöjd är du med seminariet? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd

Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen på kursen? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Teknik och ljud