Greppa logotyp

Utvärdering VERA grundkurs 2022

För att kunna förbättra kursen vill vi gärna att du svarar på frågorna i denna enkät! Dina svar är anonyma. Om du vill ha respons i någon fråga eller hjälp med programmet hör av dig till vera@jordbruksverket.se eller ring på 036-156480.

1. Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = mycket nöjd
Hela kursen
2. Vad tyckte du om att göra kursen helt på distans?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 Mycket dåligt 2 3 4 5 6 Mycket bra
Kurs på distans
3. Vad tyckte du om presentationen och frågorna för de olika delarna på kursen?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket dåligt 2 3 4 5 6 Mycket bra Vet inte
Del 1 växtnäringsbalans

Del 2 Stallgödselberäkningar

Del 3 Gödslingsplan och utlakningsberäkning

4. Saknade du något?
4. Saknade du något?
Tack för att du har svarat på frågorna!