Greppa logotyp

Utvärdering kurs Vera klimatkollen 2022

För att kunna förbättra kursen vill vi gärna att du svarar på frågorna i denna enkät! Dina svar är anonyma. Om du vill ha respons i någon fråga eller hjälp med programmet hör av dig till vera@jordbruksverket.se eller ring på 036-156480.

1. Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = mycket nöjd
Hela kursen
2. Vad tyckte du om att göra kursen helt på distans?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket dåligt 2 3 4 5 6 = mycket bra
Kurs på distans
3. Vad tyckte du om presentationen och instruktionerna för de olika delarna på kursen?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket dåligt 2 3 4 5 6 = mycket bra Vet inte
a. Kurspresentation klimatkollen beräkningsverktyg

b. Beskrivning av typgård

c. Att göra beräkningar på en egen gård i VERA och skriva ett rådgivningsbrev.Tack för att du har svarat på frågorna!