Greppa logotyp

Hur kontrolleras tillämpningen av IPM?

28 april klockan 9.00-12.00

Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om kursens olika delar? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Introduktion till modul 13I

Tillsynsprojekt 2020 om IPM

Hur går en kontroll av IPM till?

Hur kan odlarna förbättra sin tillämpning av IPM?

Senaste nytt om resistensläget

Aktuellt inför säsong 2022

Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen på kursen? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Teknik och ljud

Tidpunkt