Greppa logotyp

Utvärdering av fältkursen Biologisk mångfald i åkerladnskapet - Uppland

Den 14:e juni kl. 10.00-16.00

Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om kursens olika delar? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Naturliga fiender till skadegörare med Mattias Jonsson

Fältvilt med Dan Persson

Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen på kursen? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om valet av plats för fältkursen?

Mat och fika

Informationen inför fältkursen