Greppa logotyp

Utvärdering av kursen bli en bättre bestesrådgivare

Den 14:e juni kl. 09.30 -15.30

Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om kursens olika delar? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Gräsdoktorns bästa tips med Hans Lund (via zoom)

Betesmodulen inom Greppa Näringen med Linda Gradén

Studiebesök på Kårtorp med Per Larsson och Emma Rudberg

Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen på kursen? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om valet av plats för kursen?

Mat och fika