Greppa logotyp

Utvärdering av kursen bli en bättre bestesrådgivare - distans

Den 14:e juni kl. 09.30. För dig på som var med på distans.

Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om kursens olika delar? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Gräsdoktorns bästa tips med Hans Lund (via zoom)

Betesmodulen inom Greppa Näringen med Linda Gradén

Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen på kursen? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Teknik och ljud