Greppa logotyp

Utvärdering av Våtmarkskurs för rådgivare

12-13 oktober, Quality Hotel Kristianstad

Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om kursens olika delar? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Återställning av myrmark, Hjalmar Laudon

Våtmarkers näringsreducerande förmåga, Pia Geranmayeh

En markägares reflektioner, Martina Bärnheim

Nyheter och info om stöd kring våtmarker, Tomas Johansson

Tillståndshandläggning och juridik, Tilla Larsson

Frågestund/Diskussion dag 1

Besök 1 Norje: Kombivåtmark

Besök 2 Torsebro: Våtmark på 45 ha intill Helgeå

Sammanfattning fältdag dag 2

Våtmarkers påverkan på växthusgasutsläpp, Åsa Kasimir

Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen på kursen? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om valet av plats för kursen?

Mat och fika