Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Utvärdering av kursen Vårda markstrukturen

17 oktober 2023, Nuntorp Gård, Brålanda

Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Kommer du att ha nytta av kursen i din yrkesroll? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = I liten utsträckning 2 3 4 5 6 = I stor utsträckning
Vad tyckte du om kursens olika delar? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Markvårdsrådgivning med stöd av appen ”Hur mår min jord?” Anna Buréus

Hur kan man i sin maskinpark minska risken för markpackning? Christer Johansson

Eftermiddagen i fält

Station 1 - Däck och bandutrustning, Christer Johansson

Station 2 - Titta på marktrukturen i fältgrop, Anna Bjuréus

Genomgång av resultat från provtagning samt stöd för vattenvårdsåtgärder mm

Maskindemonstration - pinne, tallrik och on-landplog. Vad passar när?

Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen på kursen? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om att kursen hölls i Brålanda?

Mat och fika
Tack för att du svarade på enkäten!