Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Kurs Minska kväveutsläppen genom effektiv proteinutfodring

Distans via Skype

När? Onsdagen den 2 september

Vilken tid? kl 9.00-11.30

Greppa Näringen satsar just nu på mer rådgivning inom utfodring för att minska ammoniakförlusterna, då en stor källa till att ammoniak bildas är överutfodring av protein. Sveriges utsläpp av ammoniak tros överstiga landets maximala utsläpp enligt det så kallade takdirektivet inom EU. Regeringen har därför pekat ut åtgärder som bör prioriteras inom EU:s Landsbygdsprogram där en är en ökad satsning på rådgivning till lantbrukare.

Greppa Näringen inbjuder till ett andra webinarium via Skype som handlar om proteinutnyttjande hos mjölkkor och grisar. Webinariet kommer bestå av två pass med föreläsningar med tid för frågor och en liten fikapaus mellan dem.

Mårten Hetta (SLU) kommer prata om hur vi bättre utnyttjar idisslarnas unika förmåga att omvandla enkla kväveföreningar till högvärdigt protein: Vilka behov har kon och hur möter vi dem? Hur utfodrar man våmmens mikrober? Vad är protein och vad är kväve i foderstaten? Vilken effektivitet kan vi förvänta oss i mjölk och köttproduktionen?

Mårten är forskare i husdjursvetenskap med inriktning på mjölkproduktion, och även prefekt för Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Han har lång erfarenhet av projekt kopplade till protein- och foderutnyttjande inom mjölkproduktionen.

Ola Karlsson (Foderlotsen) kommer sedan att prata om hur man minskar kväveutsläppen från foder till gris: Varför är det viktigt att minska kväveförlusterna? Hur ser normerna ut för att tillgodose grisens behov av protein? Vilka ”verktyg” har vi att tillgå?

Ola är husdjursagronom och har i 35 år varit grisen ”trogen” både som foderrådgivare och som foderoptimerare. Han har arbetat speciellt med biprodukter till grisar från livsmedelsidindustrin och har ett eget företag inom foderbranschen, Foderlotsen AB.

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till rådgivare inom Greppa Näringen som arbetar med utfodringsmodulerna, men andra är också välkomna.

Anmälan senast: 31/8

Minst antal anmälda: 7

Har du frågor om kursen eller om anmälan?
Kontakta Caroline Sandberg, caroline.sandberg@jordbruksverket.se, 036-15 60 32

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.