Greppa logotyp

Intern kurs

7

MARS

Gödsla för rätt proteinkvalitet i foderspannmål

Välkommen till en temadag om bra gödslingsstrategi till foderspannmål. Bör lantbrukarna gödsla fodersäd på samma sätt som brödvete för att nå en högre proteinhalt och därmed ett bättre fodervärde? Men hur påverkar det proteinkvaliteten i fodret?

Plats: Nässjö Hotell Högland kl. 9.30-16.00

Senast uppdaterad: 01 februari 2019