Greppa logotyp

Gödsla för rätt proteinkvalitet i foderspannmål

7 mars 2019, kl. 09.30-16.00 på Hotell Högland, Nässjö

Sista dag för anmälan är den 21 februari. Efter sista dag för anmälan ska du få information via e-post om kursen från Lis Eriksson. Om du inte får det kontakta Lis eller Pernilla Kvarmo.

Välkommen till en temadag om bra gödslingsstrategi till foderspannmål. Råd om gödsling till foderspannmål diskuteras i det konventionella jordbruket. Bör lantbrukarna gödsla fodersäd på samma sätt som brödvete för att nå en högre proteinhalt och därmed ett bättre fodervärde? Och hur påverkar gödslingen proteinkvaliteten i fodret?

Minskar behovet av inköpta proteinråvaror i foderstaten till enkelmagade djur när proteinhalten ökar? En annan fråga är om den ökade proteinhalten täcker djurens behov av aminosyror eller måste foderstaten ändå kompletteras med syntetiska aminosyror. Hur proteinförsörjer vi ekologiska grisar och fjäderfä?

Målet med kursen är att få fram en så bra gödslingsstrategi som möjligt för både konventionell och ekologisk foderodling.

För att få vara med på kursen behöver du godkänna att du betalar 110 kr inklusive moms för maten på plats. Om du behöver avanmäla dig senare än sista dag för anmälan, den 21 februari, kan vi inte garantera att du slipper kostnader för maten.

Har du frågor om kursen eller om anmälan?
Kontakta Katarina Holstmark på e-post katarina.holstmark@jordbruksverket.se, 036-15 81 12 eller Lis Eriksson, lis.eriksson@jordbruksverket.se, 036-15 61 33.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.