Greppa logotyp

Räkna på stallbalanser i Vera 13 februari

Kursen hålls den 13 februari 2019, kl. 9.00-11.00 via Skype

Sista dag för anmälan är den 8 februari. Efter sista dag för anmälan ska du få information via epost från Pernilla Kvarmo. Om du inte får det kontakta henne direkt.

Under kursen går vi igenom hur du gör stallbalanser i Vera, hur du tolkar rapporterna och hur Vera beräknar ammoniakförluster. Vi går också igenom vad du kan beräkna i Vera utifrån BAT-slutsatserna.

Medverkar på kursen gör Johannes Eskilsson, Ulrika Listh, Johan Malgeryd och Pernilla Kvarmo, alla på Jordbruksverket.

Målgrupp för kursen är de rådgivare som håller på med stallgödselberäkningar och vill få djupare kunskaper i beräkningar av stallbalanser. Kursen är kostnadsfri och ges via Skype. Efter sista dag för anmälan skickar vi ut information och länk till skype.

Har du frågor om kursen eller om anmälan?
Kontakta Pernilla Kvarmo på e-post pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se eller ring 036-15 85 11.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.