Greppa logotyp

Introduktion till vad Greppa Näringen är och gör

Kursen hålls den 12 april 2019, kl. 9.00-11.30 via Skype

Sista dag för anmälan är den 8 april.

Efter sista dag för anmälan ska du få information via e-post från Pernilla Kvarmo. Om du inte får det kontakta henne direkt.

Introduktionen är för dig som inte har jobbat i Greppa Näringen tidigare.

Vi kommer gå igenom följande:

  • Vad är Greppa Näringen och hur jobbar vi? Resultat från våra rådgivningar – Stina Olofsson, Jordbruksverket
  • Varför jobbar vi med kväve och fosfor? Lantbrukets bidrag till övergödningen – Markus Hoffmann, LRF
  • Moduler och underlagsmaterial – Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket
  • Uppföljning och nöjdhet – Maria Fermvik, Jordbruksverket
  • Underlagsmaterial för att minska förlusterna av fosfor - Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Målgrupp är du som vill få en kort introduktion till vad Greppa Näringen är och gör. Särskilt du som är åtgärdssamordnare i HaV-s projekt. Denna genomgång ersätter inte introduktionskursen för nya rådgivare som vi ger i november.

Kursen är kostnadsfri och ges via Skype. Efter sista dag för anmälan skickar vi ut information och länk till skype.

Har du frågor om kursen eller om anmälan?
Kontakta Pernilla Kvarmo på e-post pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se eller ring 036-15 85 11.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.