Greppa logotyp

Intern kurs

3

APRIL

ERFA-träff för energirådgivare via Skype

Nils Helmersson, HIR Skåne kommer att berätta om ett projekt han arbetar i tillsammans med Energikontoret Skåne. Projektet innebär att en grupp lantbruksföretag arbetar tillsammans i ett nätverk under en längre tid med syfte att arbeta kontinuerligt med att minska sin energianvändning. 

Plats: Distans via Skype kl. 9.00-11.30

Senast uppdaterad: 11 mars 2020